More from: Vote

Election Campaign Slogans In Hindi | Vote Slogans

1. Garibi Hatao Desh Bacaho.  2. Ish Deepak Mein Tel Nahi, Sarkar Banana Khel Nhi.  3. Yeh Haath Nhi Hatoda Hai,Jishney Desh Ko Toda Hei.  4. Takth Badal Do,Taaz Badal Do.  5. Jan Jan Ki Pukaar Hei, Vote Dena Sabka Adhikaar Hei.  6. Saaf Dil Sey Yog Kro, Apney Mat Ka Shi Paryog Kro.  7. […]