હેપી ન્યૂ યર – Gujarati New Year Wishes in Gujarati Language SMS, Shayari Status

Gujarati New Year Wishes in Gujarati Language

Navu varsh 2014 shul hoy! Bhagwan tamne Sukh ane Samrudhi aape… Tamne ane tamara parivaar ne Nutan varsh abhinandan! Navu varsh 2014 shul hoy!

Sabd tu aapje geet hu banavish, rasto tu aapje manzil hu gotish, khushi tu aapje hasine hu batavish, mitra tu banje, mitrata hu nibhavish Happy New Year 2014

Sagar ni pele par koi radtu hase, tamne yad kari ne koi tadaptu hase, jara dil par hath rakhi vichari to juo, tamara mate pan koi jivatu hase Happy New Year 2014

Leave a Reply